Cartoons Tumblr Themes
When you love someone, you don’t give up. Ever.
– Ted Mosby  (via suchvodka)

(Source: cherryy--coke, via babaengclumsy)

Keep your relationship private without keeping your partner a secret. There’s a difference between privacy and secrecy.
– Unknown (via barbieandken)

(Source: uknwnking, via asdfghjkllove)

Kung talagang mahal mo ang isang tao, anumang topak ang taglay niya, hindi mo siya iiwanan. Hindi mo ikukumpara o susukuan, hindi ka mauubusan ng pasensya at higit sa lahat hindi ka magsasawang intindihin siya. Kahit alam mong nahihirapan kana. Dahil walang bagay na mahirap, kung talagang mahal mo siya.
– (via iamfollowerofgod)

(via babaengclumsy)

Love says, I’ve seen the dark sides of you, and I’m still staying.
More quotes here (via ohlovequotes)

(Source: skinnylove225, via ohlovequotes)